HOTLINE
KINH DOANH: 0904 60 2282 HỖ TRỢ: 0968 22 9929

Một dự án sẽ có nhiều gói thầu. Những đơn vị trúng thầu, thực hiện gói thầu đôi lúc cũng […]